Obraz Siegera Koedera, který je součástí deskového oltáře v kostele neměcké obce v Paříži.„Abbé Franz Stock není jméno, představuje program!“ Tato slova pronesl 28.02.1948 nuncius Roncalli, pozdější papež Jan XXIII.
Franz Stock se narodil roku 1904 ve městě Arnsberg/Neheim ve Vestfálsku. Jeho život silně poznamenala 1. světová válka (1914 – 1918) a poválečná doba plná politických a ekonomických zvratů. Franz Stock se vedle svého náboženského povolání rozhodl zasazovat o porozumění mezi národy, především mezi německou a francouzskou mládeží. Po studijních pobytech ve Francii a cestách do frankofonních zemí se stal roku 1934 farářem německy mluvící obce v Paříži. V této činnosti pokračoval po krátké přestávce po vypuknutí války opětovně od roku 1940.

Do dějin se zapsal jako duchovní pastýř, jenž v době okupace působil v pařížských věznicích a na popravišti Mont Valérien.

Francouzi mu dali jméno „L‘ Aumônier de l’enfer“ - „Duchovní pastýř pekla“ - a „L‘Archange en enfer“ - „Archanděl v pekle“ -. Podařilo se mu zmírnit obrovské utrpení a připravit na smrt více než tisíc lidí, které doprovázel až do samého konce na popraviště.

Vedle této těžké a bolestné práce tajně informoval rodiny uvězněných a pokud to bylo možné, varoval odbojáře před hrozicím nebezpečím. Mnozí účastníci odboje jako Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d‘Harcourt, Gabriel Péri a Honoré d’Estiennes d’Orves mu prokázali čest. Dnes je náměstí před památnikem „Mémorial de la France Combattante“ v Paříži, který připomíná francouzský odboj proti německé okupační moci, pojmenováno po Abbé Franzi Stockovi.

roncalli 1S těžce podlomeným zdravím se roku 1945, ačkoli se mohl vrátit do vlasti, ujal nového úkolu: založil a vedl seminář v zajateckém táboře v Le Coudray u Chartres, v němž byli soustředěni německy mluvící kněží a seminaristé. Tak vznikl „seminář za ostnatým drátem“, kde se mezi lety 1945-1947 připravovalo na budoucí úkoly v nové Evropě přibližně tisíc mladých lidí.

Franz Stock – stále jako válečný zajatec – zemřel vyčerpáním v roce 1948 v jedné z pařížských nemocnic. Nejprve byl pohřben na hřbitově v Thiais v Paříži.

První veřejné uctění památky Franze Stocka se konalo roku 1949 v pařížské Invalidovně. Do té doby se této pocty nedostalo žádnému Němci. Franz Stock tak byl první. 15./16. června 1963 byly jeho ostatky přeneseny do Chartres.

Joseph Folliet, jeden z velkých francouzských intelektuálů padesátých a šedesátých let minulého století, o Franzi Stockovi řekl: „Domnívám se, že existuje jen málo křest’anských biografií, jež by poskytly tak jasné, přesvěčivé a trvale platné svědectví katolicismu církve a Kristova mírového poselství jako Franz Stock“.

Patrně jen málo německých či francouzských osobností dalo svou inteligenci, hlubokou lidskost a odvahu do služeb záležitosti, jež se tehdy zdála takřka beznadějná, totiž otázce německo-francouzského porozumění a trvalého usmíření. Franz Stock byl víc než jen průkopník, stal se symbolem, a proto jeho odkaz nesmí zemřít.

Obraz Franze Stocka, 1946

Joseph Folliet, uno de los grandes personajes de la vida intelectual francesa de los años 50 y 60, dijo a su propósito: “Creo que existen pocas vidas cristianas que hayan dado un testimonio tan directo, tan duradero, y tan vivo para los tiempos venideros, del catolicismo de la Iglesia y de la Paz de Cristo, que la vida de Franz Stock.”

Probablemente existan pocos personajes tanto franceses como alemanes que hayan puesto, hasta tal punto y tan ampliamente, su inteligencia, su profunda humanidad y su valentía al servicio de una causa que en aquella época parecía totalmente desesperada, a saber la causa de la comprensión mutua entre franceses y alemanes y su reconciliación duradera. Franz Stock ha sido más que un iniciador, se convirtió en un símbolo y en una imagen emblemática que nos enseña el camino. Semejantes símbolos no deben morir. Franz Stock, no es el pasado. Su fe en la amistad entre los pueblos, en la tolerancia y la fraternidad humana sigue viviendo hoy en día. Es un testimonio digno de servir de ejemplo.Adresy

Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock